Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019
 
The schedules with the boats "FREEDOM Ι, ΙΙ, ΙΙΙ"
 
 


FROM 01/06/2019 TO 07/07/2019
SCHEDULES FROM HYDRA TO METOCHI "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
MONDAY TO THURSDAY 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00  
FRIDAY & SATURDAY 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
SUNDAY   09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
SCHEDULES FROM METOCHI TO HYDRA "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
MONDAY TO THURSDAY 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00  
FRIDAY & SATURDAY 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30
SUNDAY   10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30

FROM 08/07/2019 TO 08/09/2019
SCHEDULES FROM HYDRA TO METOCHI "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
MONDAY TO SATURDAY 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:30
SUNDAY   09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:30
SCHEDULES FROM METOCHI TO HYDRA "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
MONDAY TO SATURDAY 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30 24:00
SUNDAY   10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30 24:00

THE SCHEDULE 23.30 FROM HYDRA AND 24.00 FROM METOCHI WILL BE EXECUTED
ONLY DURING 19/07/2019 TO 01/09/2019

 

INFORMATION:
HYDRA LINES (+30) 6947325263, 6948118213 
TEL./FAX: (+30) 22980 - 52961
E-MAIL: info@hydralines.gr

BACK

 

 
     
Hosted & Developed by EmpNeusis Internet Services, Copyright © EmpNeusis 2011