Πέμπτη, 23 Μαίου 2019
 
Τα Δρομολόγια με τα Σκάφη "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ","FREEDOM ΙΙΙ"
 
 
ΑΠΟ 01/04/2019 ΕΩΣ 30/04/2019
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ & ΠΕΜΠΤΗ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ   09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 17:00 18:00 19:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ & ΠΕΜΠΤΗ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00 18:00 19:00  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00 18:00 19:00 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ   10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00 18:00 19:00 20:00

ΑΠΟ 01/04/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/04/2019 ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
10.00 - 12.00 - 18.00 ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΚΑΙ 11.00 - 13.00 - 19.00 ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 24/04/2019 (ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ)
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 25/04/2019 (ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ)
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 26/04/2019 (ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ"FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:30 23:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 20:30 23:00 23:30

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 27/04/2019 (ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ)
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 28/04/2019 (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:30

ΑΠΟ 01/05/2019 ΕΩΣ 31/05/2019
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ & ΣΑΒΒΑΤΟ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 18:00 19:00
ΚΥΡΙΑΚΗ   09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 18:00 19:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ & ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00 19:00 20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ   10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00 19:00 20:00

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 01/05/2019 (ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ)
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30

ΑΠΟ 01/06/2019 ΕΩΣ 07/07/2019
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ & ΠΕΜΠΤΗ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ   09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ & ΠΕΜΠΤΗ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30
ΚΥΡΙΑΚΗ   10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 17/06/2019 (ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 29/06/2019 (ΜΙΑΟΥΛΕΙΑ)
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:30 24:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 20:30 21:30 24:00 00:30

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 24.00 ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 00.30 ΤΗΝ 30/06/2019 ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 30/06/2019
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 01:00
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 01:30

ΑΠΟ 08/07/2019 ΕΩΣ 08/09/2019
ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΙ "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ & ΣΑΒΒΑΤΟ 07:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:30
ΚΥΡΙΑΚΗ   09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:30
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑ "FREEDOM Ι", "FREEDOM ΙΙ" & "FREEDOM ΙΙΙ"
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ & ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30 24:00
ΚΥΡΙΑΚΗ   10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30 24:00

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 23.30 ΑΠΟ ΥΔΡΑ ΚΑΙ 24.00 ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 19/07/2019 ΕΩΣ 01/09/2019ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΥΔΡΑ ΛΑΙΝΣ Ν.Ε. - 6947325263, 6948118213 
ΤΗΛ./ΦΑΞ: 22980 - 52961
EMAIL: info@hydralines.gr

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

 
     
Hosted & Developed by EmpNeusis Internet Services, Copyright © EmpNeusis 2011