Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022
 
Χρήσιμα τηλέφωνα
 
 
     Δημαρχείο
22980-52210
     Λιμεναρχείο
22980-52279
     Αστυνομία
22980-52205
     Μητρόπολη
22980-52208
     Ακ. Εμπ. Ναυτικού
22980-52208
     Νοσοκομείο
22980-53150
     Αγροτικό Ιατρείο
22980-52420
     Φαρμακείο "Βαγγέλης Ραφαλιάς"
22980-52059
     Φαρμακείο "Παναγιώτης Γαβαλάς"
22980-53260
     Ταχυδρομείο
22980-52262, 53398
     Δημοτική Επιχείρηση
22980-53365
     Κ.Ε.Π
22980-53782
      Ε.Ο.Τ.
22980-52184
     Ιστορικό Αρχείο
6946929710
     Εκκλησιαστικό Μουσείο
22980-52355
     Μουσείο Λ. Κουντουριώτη
22980-54071
     Μουσείο Π. Κουντουριώτη
22980-52245
      Hellas Flying Dolphin
22980-54007, 53812
     ALPHA Τράπεζα
22980-54053
     Εθνική Τράπεζα
22980-52578
 
     
Hosted & Developed by EmpNeusis Internet Services, Copyright © EmpNeusis 2011